Instalacja wody deszczowej

Drenaż

System drenarski z PVC-U przeznaczony jest do odwadniania gruntów i obszarów wokół budowli oraz boisk sportowych, parków, pól uprawnych oraz łąk. Produkt ten skutecznie zabezpiecza przed napływem wody niemal we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego. System drenarski to doskonała ochrona części podziemnych budynku przed podtapianiem oraz wodą oraz gruntową.

System skrzynek rozsączająco-retencyjnych

System skrzynek rozsączających przeznaczone są do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

 

Materiał Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm
Ilość otworów 8 szt.
Średnice otworów

– ściana górna:

110, 125, 160, 200 mm

– ściany boczne:

110, 125, 160 mm

200 ÷ 500 mm poprzez złączkę

Objętość 216 dm3
Współczynnik pojemności netto 95,5%
Pojemność wodna netto 206 dm3
Średnia powierzchnia otworów > 50%
Skrzynka inspekcyjna

poziom: 3 tunele 160 mm

pion: 2 tunele 200 mm

Możliwość naprzemiennego układania (jak cegły) skrzynki są zespolone ze sobą na wiązaniach
Maksymalna ilość warstw 10 szt.
Kolor Zielony