Odwodnienia liniowe

Z polimerobetonu

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu służą do odprowadzania wód powierzchniowych z terenów przydomowych, przemysłowych, parkingów i dróg. Szeroka gama naszych produktów pozwala na systemowe rozwiązanie odprowadzania wody deszczowej zarówno z posesji prywatnych – w tym domów jednorodzinnych, odwodnienia podjazdów, wjazdów do garaży, wielkopowierzchniowych hal, garaży podziemnych jak i wielopoziomowych, terenów handlowych oraz parków przemysłowych.

Wycieraczki i wpusty podwórzowe

Wycieraczka wykonane z polimerobetonu lub kompozytu PS (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym); krawędzie osadnika z polimerobetonu zabezpieczone stalowym kątownikiem, wewnątrz dodatkowe poprzeczne wzmocnienia; w dnie osadnika jest miejsce umożliwiające podłączenie odpływu DN 100. 

Wpusty podwórzowe; studzienka 200×200; 300×300; 400×400 z pokrywą lekką lub wzmacnianą

Odprowadzenie wody ze studzienki możliwe jest za pomocą rur o średnicach:
Ø 75, Ø 90, Ø 110, Ø 125, Ø 140, Ø 160.

Obżerza trawnikowe

System umożliwia swobodne kształtowanie nie prostolinijnych brzegów nawierzchni a zwłaszcza przy stosowaniu kostki typu „starobruk”. Obrzeża trawnikowe przez swą konstrukcję są optycznie niezauważalnym elementem nawierzchni., Za pomocą naszych obrzeży można wytyczyć i ograniczyć dowolny kształt ścieżek żwirowych lub grysowych np. dla pieszych lub rowerów w parkach i terenach zielonych miast, z powodzeniem może być również stosowany jako oddzielenie trawnika od ziemi uprawnej.

Osadniki rynnowe

Osadnik rynnowy jest elementem łączącym rury spustowe z rurami kanalizacji deszczowej. Osadnik zapewnia również dostęp do rur kanalizacyjnych pełniąc rolę rewizji. Specjalny koszyk wyłapuje zanieczyszczenia spływające wraz z wodami opadowymi przez co zapobiega zapychaniu się systemu kanalizacyjnego. Osadnik rynnowy można łączyć z rurą spustową na dwa sposoby. W zależności od sposobu użytkowania wyrobu stosuje się kratkę lub zamknięcie z wejściem na rurę. Osadnik, dzięki odpowiednim nacięciom, można połączyć z rurami rynnowymi o średnicach 50, 80, 100, 110 oraz 125 mm. Odpływ pionowy osadnika łączy się z rurami kanalizacyjnymi o średnicach 110 lub 125 mm.