Rury przepustowe i studnie kanalizacyjne

Rury przepustowe

Rury i kształtki o ściankach strukturalnych, dwuściennych, litych PROCOR przeznaczone są do zastosowania w systemach kanalizacji bezciśnieniowej ułożonej w gruncie, w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz do wykonania przepustów przez nasypy drogowe, dla obszaru zastosowania.

Studnie kanalizacyjne

Studzienki niewłazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego,

Studzienki włazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,

Studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenażu. W przypadku zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np.: jako zbiorniki, przepompownie ścieków czy studnie.